Znanost

1114

Organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenoga opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obrađenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama.

Također, znanost nije samo skup znanja, već i način razmišljanja i gledanja stvarnosti. Taj se pogled temelji na razumu, logici, kritici, sumnji te objektivnom, slobodnom i samostalnom razmišljanju. Znanost je ljudska aktivnost koja ima za cilj doći do novih spoznaja o pojavama u životu koji nas okružuje i do objašnjenja pojedinih pojava s pomoću znanstvenih metoda. Cilj znanosti je istražiti, analizirati, opisati i objasniti stvarnost te odrediti odnos između uzroka i posljedice. Ciljevi znanosti ovise o društvenom, političkom, ekonomskom kontekstu određenog vremena i mjesta.

Znanstvena polja, grane i ogranci

Prirodne znanosti
Tehničke znanosti i tehnologija
Medicinske znanosti
Poljoprivredne znanosti
Društvene znanosti
Umjetničke znanosti
Humanističke znanosti
Klasična je podjela na:

duhovne (društveno-humanističke), prirodne i tehničke znanosti.
Znanost je moguće podijeliti u tri skupine. To su:

čiste,
primijenjene
akcijske znanosti.
U svakoj od navedenih skupina znanosti moguće je razlikovati temeljna i razvojna istraživanja. U temeljnim istraživanjima istraživač sam izabire što će raditi, dok u razvojnim istraživanjima naručitelj određuje temu.