Zajedničko tržište

1105

Zajedničko tržište je sporazum dviju ili više država o uspostavljanju carinske unije i slobodne trgovačke zone.

Kada je 1957. godine utemeljena, EEZ je ustanovljena s ciljem stvaranja «zajedničkog tržišta» na kojem bi trebalo biti omogućeno slobodno kretanje ljudi, dobara i usluga između zemalja članica, nalik domaćem tržištu, ali bez pregleda na državnim granicama i bez naplate carina.

Carine između država EEZ-a ukinute su tek 1. srpnja 1968. godine. Ostale zapreke trgovinskoj razmjeni potrajale su sve do 1992. godine, kada je uspostavljeno «jedinstveno tržište».