Zahtjev

1183

Potreba ili očekivanje koje je navedeno, općenito podrazumijevano ili obvezno.

“Općenito podrazumijevano” znači da je uobičajena ili zajednička praksa za organizaciju, njezine kupce i ostale zainteresirane strane, da se ta potreba ili očekivanje podrazumijeva. Može se dodavati odrednice za pobliže navođenje posebnog tipa zahtjeva, npr. zahtjevi na proizvod, zahtjev na sustav kvalitete, kupčev zahtjev. Poseban zahtjev je onaj koji je naveden, npr. u dokumentu. Zahtjeve mogu stvarati različite zainteresirane strane.