Zadružni savez

1265

Pravne osobe upisane u sudski registar sukladno pravilima za upis zadruga i s Hrvatskim savezom zadruga čine jedinstvo zadružnog sustava.

Zadruge se mogu osnivati i udruživati u teritorijalne i strukovne zadružne saveze radi promicanja zadrugarstva i zajedničkih interesa.