Vlasništvo

1003

Pravo posjedovanja i raspolaganja proizvodnim i potrošnim sredstvima.