Vlasništvo

1078

Pravo posjedovanja i raspolaganja proizvodnim i potrošnim sredstvima.