Vlasništvo

471

Pravo posjedovanja i raspolaganja proizvodnim i potrošnim sredstvima.