Vlasništvo

308

Pravo posjedovanja i raspolaganja proizvodnim i potrošnim sredstvima.