Vizija

1049

Slika društva, grada, poduzeća, poslova u budućnosti.

Vizije stvaraju vođe (lideri), a sa suradnicima ih realiziraju.