Visokotehnološki proizvodi

1013

Visokotehnološki (high-tech) proizvodi su proizvodi čije se djelovanje temelji na elektroničkim komponentama, softveru, informatici, telekomunikacijama, senzorima, biotehnološkim komponentama, nanotehnologiji, robotici i slično.