Veliki poduzetnici

1138

Veliki poduzetnici, prema Zakonu o računovodstvu, su pravne i fizičke osobe ako prelaze dva od tri slijedeća kriterija

ukupna aktiva iznosi 130 mil. kuna; prihod iznosi 260 mil. kuna; imaju 250 zaposlenih.

Veliki poduzetnici u smislu tog Zakona su banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, leasing društva.

Tu se svrstavaju i društva za upravljanje investicijskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom oni upravljaju, društva za upravljanje investicijskim fondovima i imovina investicijskih fondova s pravnom osobnosti, društva za upravljanje obveznim odnosno dobrovoljnim mirovinskim fondovima i zasebna imovina kojom oni upravljaju te mirovinska osiguravajuća društva.