Šta je Valuta?

529

Valuta je novčana jedinica neke zemlje.