Šta je Valuta?

333

Valuta je novčana jedinica neke zemlje.