Šta je Valuta?

468

Valuta je novčana jedinica neke zemlje.