Upravljenje (rukovođenje) pomoću rezultata

1063

Način upravljanja usredotočen na uspjeh poduzeća, najčešće na rezultat
izražen visinom profita kao agregatnog pokazatelja uspjeha poduzeća.

Kod upravljanja pomoću rezultata (eng. management by result) treba imati mogućnost usporedbe ciljeva i rezultata. U tom se slučaju ciljevi javljaju kao mjera uspjeha poduzeća. Upravljanje pomoću rezultata prethodilo je koncepciji upravljanja pomoću ciljeva.