Trgovačko društvo

1054

Pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj određeni Zakonom o trgovačkim društvima. Trgovačka društva mogu se podijeliti na društva osoba i društva kapitala.

Društva osoba su:

javno trgovačko društvo
komanditno društvo
gospodarsko interesno udruženje
Društva kapitala su:

dioničko društvo- d.d.
društvo sa ograničenom odgovornošću – d.o.o.