Trgovac

1079

Posrednika između proizvodnje i potrošnje.

Trgovac nabavlja robu i osigurava skladištenje i prodaju robe. U pravu, trgovac je pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu.