Tranzicijski indikatori

1157

Sustav kvalitativnih pokazatelja za zemlje u tranziciji.

Objavljuje ih EBRD, a u skladu s njima, vrijednostima od 1 do 4+ vrednuje se restrukturiranje i privatizacija poduzeća, liberalizacija tržišta i stanje financijskih institucija.