TQM

1164

Potpuno upravljanje kvalitetom je pristup upravljanju koji podrazumijeva dugoročnu orijentaciju ka kontinuiranom poboljšanju kvalitete koja će zadovoljiti i premašiti očekivanja kupaca.

TQM (eng. Total Quality Management) je zapravo jednostavno efikasno upravljanje koje zahtijeva potpunu participaciju svih zaposlenika na svim organizacijskim razinama i smatra se načinom organizacijskog života. W. Edwards Deming je najzaslužniji za razvoj TQM-a. TQM nije samo ograničen na poduzeća već se može koristiti i u Vladi te ostalim državnim organima.