Tehnologija

968

Razvoj i upotreba alata, strojeva, materijala i procesa koji se koriste prilikom rješavanja određenih ljudskih zadataka. Kao ljudska aktivnost tehnologija je nastala prije znanosti i zanata.

Tehnologija je termin s etimološkim porijeklom u grčkom jeziku od riječi “technologia” (“τεχνολογία”) — “techne”, “τέχνη” (“vještina”) i “logia”, “λογία” (“nauka/znanost”). “Tehnologija” se može odnositi na materijalne objekte, kao što su strojevi hardver ili alati, ali se može odnositi i na šire teme, kao što su sustavi, metode organiziranja i tehnike. Termin se može primjenjivati generalno ili na specifične oblasti, kao što su “konstrukcijska tehnologija”, “medicinska tehnologija” ili “vrhunska tehnologija”

Tri definicije tehnologije.

definirana kao znanost o tehničkim postupcima pri preradbi sirovina u proizvode..
u vulgarnom smislu, označuje svaki radni proces fizičkog i umnog rada u gospodarstvu i izvan njega
označuje tehnologiju kao znanstveno područje koje proučava mehaničke, kemijske, toplinske, termokemijske, elektrokemijske, biokemijske i slične procese, istražuje nove mogućnosti takvih procesa i proučava mogućnost projektiranja njihova uvođenja u proizvodnju. A to je zapravo definicija tehnike.