Tehnika

1154

Postoji više od 160 definicija tehnike. Tehnika upućuje na sva umijeća koja ljudima omogućuju da svoje izume i otkrića upotrebe za zadovoljavanje svojih potreba i želja.

Tehnika (grč. τέχνη, umijeće, vještina) skup je svih oruđa i znanja proizvodnje koja su se kroz povijest razvijala i koja čovjeku omogućuju djelovanje na prirodu u svrhu prilagodbe prirodnih resursa svojim potrebama. Riječ tehnika u smislu umjetne tehnike (stvari i hrane) upotrebljava se sve rjeđe. Njeno značenje postupno, premda neopravdano, preuzima riječ tehnologija.