Strategija poduzeća

716

Plan razvojnih ciljeva i način njihovih ostvarenja.

Strategijom se određuje dugoročni smjer kretanja poduzeća.