Stimulacija

1074

Poticaj za postizanje željenog cilja.

Obično se daje kao dodatak na plaću (u postocima), kao neki bonus, nagrada i slično.