Štedionica

1027

Financijska institucija koja prikuplja sredstva građana.