Štedionica

317

Financijska institucija koja prikuplja sredstva građana.