Šta je žiro račun?

1492

Šta je žiro račun? To je račun preko kojega pravne osobe vrše plaćanja.

Račun preko kojeg vlasnik računa plaća svoje obveze i preko kojeg naplaćuje svoja potraživanja.

Saldo žiro računa mora uvijek biti aktivan (vlasnik može raspolagati samo sredstvima s potražne strane računa). Prema zakonodavstvu nekih zemalja pravne i/ili fizičke osobe mogu imati samo jedan žiro račun.

Pravne osobe (poduzeća, ostale organizacije) otvaraju ga kod organizacijske jedinice svog područja.

Ako po žiro računu pravnih osoba postoje nepodmirene obveze i plaćanja, račun se može blokirati sudskom odlukom ili upravnim postupcima.

Fizičke osobe (građani) otvaraju svoje žiro račune kod banaka i podliježu nadzoru po osnovi obveza građana.

poslovni leksikon ziro racun
Šta je žiro račun?