Špekulacija

477

Posao koji se zaključuje sa ciljem korištenja povjerljivih informacija u cilju stjecanja velikih dobitaka.