Socijalni partneri

1092

Izraz predstavlja dvije strane koje sudjeluju u radnom procesu tj. poslodavce i radnike.

Na razini Europske unije njih predstavljaju tri najvažnije organizacije:

Europska konfederacija sindikata (European Trade Union Confederation – ETUC), koja predstavlja radnike.
Unija industrija Europske zajednice (Union of Industries of the European Community – UNICE), koja predstavlja poslodavce iz privatnog sektora.
Europski centar za javno poduzetništvo (European Centre for Public Enterprise – CEEP), koji predstavlja poslodavce iz javnog sektora.
Europska komisija se mora posavjetovati s raznim socijalnim partnerima kad namjerava predložiti zakonodavstvo koje se tiče socijalnog statusa ili zapošljavanja.