SAPARD

1022

Skraćeno od Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development.

Poseban pretpristupni fond EU za poljoprivredu i ruralni razvoj namijenjen pripremi država kandidatkinja za članstvo u EU.

Namjena je tog programa pomoći državama kandidatkinjama u rješavanju problema strukturnih prilagodbi u njihovim poljoprivrednim sektorima i ruralnim područjima te pružiti pomoć u provedbi pravne stečevine Zajednice na području zajedničke poljoprivredne politike i cjelokupnoga relevantnog zakonodavstva. Program je pokrenut početkom 2000. godine, a države kandidatkinje imaju se pravo koristiti njime sve do priključenja Uniji. Pravna osnova programa je Uredba (EZ) br. 1268/1999. Financira ulaganja u poljoprivredu i ruralni razvoj; priprema državu kandidata za provođenje Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) te za korištenje njezinih financijskih instrumenata nakon pristupanja. Program je u Financijskoj perspektivi 2007.-2013. zamijenjen 5. komponentom programa IPA – ruralni razvoj (IPARD-om). Hrvatskoj je program otvoren za sudjelovanje u 2006. godini. Alokacija je iznosila 25 milijuna eura.