SAFU

473

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 284 (objekt C)
E-mail: info@safu.hr

SAFU je glavni promotor pravila i procedura EU u procesu nabave i poveznica između Delegacije Europske unije u Hrvatskoj i drugih javnih tijela. SAFU prosljeđuje tehničku proceduru resornim ministarstvima, odnosno tijelima državne uprave. Voditelji projekata i Jedinice za provedbu projekta u svim tijelima državne uprave odgovorne su SAFU. Kao Provedbena agencija, SAFU je nadležna za cjelokupno upravljanje sredstvima, natječajne procedure, ugovaranje, plaćanja, računovodstvo te izvještavanje o financiranju cjelokupne nabave u decentraliziranom sustavu provedbe programa iz EU fondova u Hrvatskoj.