Regionalni operativni program (ROP)

1025

Razvojni programi za svaku regiju na razini NUTS II koji služe kao osnova za povlačenje sredstava iz strukturnih fondova.

U Hrvatskoj su izrađeni dokumenti pod nazivom ROP na razini županija (NUTS III). Njihova je svrha bila započeti proces izrade dokumenata regionalnog razvoja prema načelima EU.