Razvojni projekt

1024

Projekt koji stvara dodanu vrijednost i konkurentnu sposobnost proizvoda na tržištu i u kojem se odvija proces stvaranja novog proizvoda, nove vrijednosti, odnosno dovodi do poboljšavanja postojećeg proizvoda. Iz te dodane vrijednosti (stvorene u gospodarstvu) tada će se financirati projekti izgradnje i/ili restrukturiranja komunalne, gospodarske i druge podupiruće infrastrukture.