Razvojna istraživanja

460

Funkciji razvitka konkretnih projekata, gospodarskih grana, tvrtki ili proizvoda.