Razvojna istraživanja

986

Funkciji razvitka konkretnih projekata, gospodarskih grana, tvrtki ili proizvoda.