Računovođa

1101

Osoba koja vrši zapise (vodi račune) u poslovne knjige.