Račun dobiti i gubitka

310

Financijsko izvješće u kojem su prikazani prihodi i troškovi društva u promatranu razdoblju. Sastavni je dio godišnjeg izvješća društva.