Poduzetnički projekt

1041

Projekt na temelju kojeg poduzetnik započinje svoje poslovanje, piše svoje poslovne planove, a nakon toga na temelju realizacije takvih projekata posluje.