Poduzetničke potporne institucije

1099

Prema Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13) poduzetničke potporne institucije su dio ukupne poduzetničke infrastrukture.

Poduzetničke potporne institucije su:

Razvojne agencije
Poduzetnički centri
Poslovni inkubatori
Poduzetnički akcelatori
Poslovni parkovi
Znanstveno- tehnološki parkovi
Centri kompentencije