Plaća

1010

Naknada za obavljeni rad. Isplaćuje se zaposlenicima na osnovu ugovora o radu koji poslodavac u ime poduzeća sklapa sa zaposlenikom.

Plaća se isplaćuje mjesečno. Na kraju poslovne godine radi se konačni obračun plaće za svakog radnika.