PHARE

1181

Pretpristupni program EU u Financijskoj perspektivi 2000.-2006. koji osigurava podršku za izgradnju institucija i jačanje ekonomske i socijalne kohezije u državni kandidatkinji.

Pravna osnova programa je Uredba (EEZ) br. 3096/1989. Primarni mu je cilj pomoći državama kandidatkinjama u razvoju institucija koje mogu učinkovito funkcionirati unutar Europske unije i provoditi njenu pravnu stečevinu. Program je u Financijskoj perspektivi 2007.-2013. zamijenjen programom IPA. Hrvatskoj je program PHARE otvoren u 2005. i 2006. godini, te joj je alocirano 167 milijuna €.