Pasiva

1075

Označava pregled izvora sredstava iz kojih su financirani pojedini oblici imovine. Pasiva je protustrana ili protustavka aktivi kod izrade bilance.

U najvažnijem se sastoji od:

vlastitog kapitala,
tuđeg kapitala i
rezerviranih sredstava.
Pri tome je tuđi kapital pretežno u obliku zajma ili kredita, dok su rezervirana sredstva oblik vlastitog ili tuđeg kapitala za koji se unaprijed zna da će u idućem razdoblju biti angažiran u obavljanju gospodarske djelatnosti.