Osnovna sredstva

1118

Predstavljaju svu imovinu koja je dužeg vijeka i nije financijska. Zgrade, strojevi, vozila, namještaj, zemljišta, ali i financijska ulaganja trajnog karaktera kao investicije ili kupljeni udjeli u drugim tvrtkama.

Uz to, u osnovna sredstva se ubrajaju i neka nematerijalna prava koja su kupljena, kao što su licence, patenti, ali i na tržištu dokazane marke ili neke specifične sposobnosti ili znanja koja posjeduje poduzeće.