Osnivačka ulaganja

1252

Predstavljaju ulaganja u toku procesa osnivanja i uvođenja u rad poduzeća.