Osnivačka ulaganja

339

Predstavljaju ulaganja u toku procesa osnivanja i uvođenja u rad poduzeća.