Osnivačka ulaganja

543

Predstavljaju ulaganja u toku procesa osnivanja i uvođenja u rad poduzeća.