Ortakluk

1167

Zajednica osoba i dobara bez pravne osobnosti.

Regulirana je ugovorom o ortakluku kojim se ortaci međusobno obvezuju uložiti svoj rad i/ili imovinu radi postizanja zajedničkog cilja.