Ortak

1241

Radi obavljanja gospodarskih djelatnosti dvije ili više osoba mogu zajednički obavljati gospodarsku djelatnost. Međusobni odnosi uređuju se pisanim ugovorom na koji se primjenjuju propisi kojima se uređuju obvezni odnosi u ortakluku.