Organizacijska kultura

1034

Označava sustav vrijednosti, normi i običaja koji su specifični za neku organizaciju.