Organizacijska kultura

1130

Označava sustav vrijednosti, normi i običaja koji su specifični za neku organizaciju.