Organizacijska kultura

503

Označava sustav vrijednosti, normi i običaja koji su specifični za neku organizaciju.