Operativni leasing

1102

Vrsta leasinga koji se ne temelji na stjecanju vlasništva i zato je primjereniji kategoriji potencijalnih korisnika koji u bilancama ne žele opterećivati svoje poslovanje.

Zbog toga se još naziva i poslovnim najmom.