OECD

1062

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

OECD je osnovan 1961. godine, a sada ima 34 zemlje članice. Poveljom potpisanom 14. prosinca 1960. utemeljeni su ciljevi Organizacije:

unapređivanje privrednog rasta zemalja članica;
pomoć nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju (u okviru i izvan članstva u Organizaciji);
težiti povećanju svjetske trgovine.
Aspekti djelovanja i rada Organizacije su: razvojna politika i kooperacija, energija, razvoj, trgovina, financijska i fiskalna pitanja, socijalna pitanja, zapošljavanje, edukacija, ekologija, znanost, tehnologija, industrija, poljoprivreda, ribarstvo. Organizacija je konzultativnog karaktera, bez snage obvezivanja bilo koje od svojih članica. Sjedište Organizacije nalazi se u Parizu.