Obveza

465

Označava dug prema nekoj pravnoj ili fizičkoj osobi.