Obveza

816

Označava dug prema nekoj pravnoj ili fizičkoj osobi.