Obveza

316

Označava dug prema nekoj pravnoj ili fizičkoj osobi.