Obrt

1159

dolazi od riječi „obrtan (okretan)“, obrće kapital

Samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Obrte prema djelatnosti dijelimo na:

slobodne obrte o vezane obrte
povlaštene obrte
Korijeni poduzetništva u Hrvatskoj, a posebno u Gradu Zagrebu, sežu u daleku prošlost. Možemo reći da organizirano djeluje od 1466., kada je kralj Matija Korvin boraveći u Zagrebu potvrdio pravila postolarskog ceha.