Normativ

1184

Određuje koliko treba nečega utrošiti za određenu proizvodnju ili uslugu.

Izražava se u novčanim ili naturalnim jedinicama. Normativ rada je broj radnih sati potrebnih za izradu nekog proizvoda, a normativ materijala je količina pojedinih materijala koji se ugrađuju u neki proizvod.