Norma

1116

Učinak koji radnik mora ostvariti u jedinici vremena.

Norme se mogu određivati „od oka“ ili na temelju stručnih, tehničkih parametara. Razlikuju se pojedinačne norme, grupne norme i organizacijske norme.