Nematerijalna ulaganja

1023

Označava ulaganje (investicije) u nematerijalne oblike imovine (patenti,licence prava).