Nelikvidnost

1077

Zastoj u kruženju imovine u procesu reprodukcije poduzeća (nelikvidnost poslovanja).

Nelikvidnost poslovanja je nesposobnost neometanog tijeka bitnih faktora poslovnog procesa i njihova pretvaranja iz novčanih u materijalne oblike i iz materijalnih u novčane. Ponekad se koristi za označavanje insolventnosti poduzeća.