Naknada

1233

Označava novčanu protuvrijednost za izvršeni rad ili korištenu uslugu.