Naknada

313

Označava novčanu protuvrijednost za izvršeni rad ili korištenu uslugu.