Naknada

564

Označava novčanu protuvrijednost za izvršeni rad ili korištenu uslugu.