Najviše poslovodstvo

295

engl. top management

Osoba ili grupa ljudi koji vode i upravljaju organizacijom na najvišoj razini.