Nacrt

1145

Tehnički crtež, vizualni prikaz dijela, sklopa ili proizvoda.

Nacrt je osnovni i najvažniji dokument tehničke dokumentacije. Daje izgled i tehničke značajke dijela, odnosno proizvoda. Definira oblik s preciznim kotama, tolerancijama, materijalom, ostalim tehničkim podacima i definiranim načinom spajanja dijelova. Nacrt se radi rukom ili na računalu. Zaglavlje nacrta:

standardizirani prostor na nacrtu u koji se upisuju osnovni podaci o nacrtu nužni za njegovu ispravnu uporabu,
sadrži podatke nužne za identifikaciju i razumijevanje sadržaja nacrta,
naziv nacrta (predmeta),
broj nacrta,
datum izrade ili promjene nacrta,
imena i potpise osoba odgovornih za izradbu i kontrolu nacrt.
Uz nacrt je vezana i sastavnica koja je ili dio nacrta ili je dokument fizički odvojen od nacrta, ali povezan istim brojem.